CONSENTIMENT INFORMAT PER A L’AVALUACIÓ I EL TRACTAMENT

La teràpia psicològica és una relació entre pacient i psicòleg que funciona, en part, gràcies als drets i les responsabilitats clarament definits per cadascuna de les parts. Aquests serveixen d’ajuda per crear un marc de seguretat on vostè se senti còmode per poder desenvolupar la teràpia.

Com a client d’una psicoteràpia, vostè té certs drets que és important que conegui per facilitar el desenvolupament de la seva teràpia i benestar, si bé hi ha certes limitacions que s’hauran de tenir en compte. Per altra banda, el terapeuta també té responsabilitats.

RESPONSABILITATS DEL TERAPEUTA

I. Confidencialitat

Amb l’excepció de certes excepcions específiques descrites a continuació, vostè té el dret absolut a la confidencialitat a la teràpia. El psicòleg no pot comunicar el contingut del tractament, ni tan sols el fet que vostè està en teràpia amb nosaltres, sense permís.

Podem comunicar la informació estrictament necessària a altres proveïdors de salut oa membres de la família sense el seu consentiment previ només en cas d’una situació d’emergència. Sempre actuarem per protegir la seva privadesa. En cas que ens indiqueu que podem compartir informació amb alguna persona de la vostra confiança, teniu el dret de revocar aquesta decisió en qualsevol moment.

En cas que vostè i la seva parella assisteixin a teràpia de parella i decideixin tenir algunes sessions individuals, el que es diu a les sessions individuals es considera part de la teràpia de parella i poden ser discutides a les sessions conjuntes. No comuniqueu el que no voleu compartir amb la vostra parella. Aquesta política serà recordada abans de començar les sessions individuals.


Els casos següents són excepcions legals al seu dret a la confidencialitat. Serà informat en cas que es cregui que s’ha de posar en pràctica.

  • Si hi ha indicis que pugui fer mal a una altra persona, hem d’avisar aquesta persona i advertir de les seves intencions. També haurem de contactar amb la policia i demanar que es protegeixi la possible víctima.
  • Si hi ha indicis que està maltractant o descuidant un nen o adult vulnerable, o si ens donen informació sobre algú que està fent això, estem obligats a informar els serveis de protecció.
  • Si hi ha indicis que vostè està en perill imminent de fer-se mal a si mateix, hem de trucar a la policia.

II. Normes de protecció de dades i manteniment de registres

Totes les dades recopilades es tracten de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les dades esmentades. (Reglament general de protecció de dades o RGPD).

  • Quines dades recopilem? Recopilem les dades següents: informació d’identificació personal i els registres sobre les sessions (les intervencions que han tingut lloc i els temes discutits durant la teràpia).
  • Com recopilem les vostres dades? Vostè ens proporciona directament les dades que recopilem. Recopilem i processem dades quan vostè: es registra en línia i sol·licita una cita, usa o veu el nostre lloc web a través de les galetes del seu navegador, i quan assisteix a una sessió.
  • Com farem servir les vostres dades? Nosaltres, inclosa la secretaria de la nostra empresa, recopilem les vostres dades perquè puguem processar la vostra sol·licitud de serveis. Les seves dades seran tractades com a confidencials i en cap cas seran utilitzades amb fins de màrqueting.
  • Com emmagatzemem les vostres dades? Mantenim registres sobre les vostres dades. Els registres són confidencials i es guarden en un lloc segur on cap altra persona pot accedir.

III. Altres drets

Vostè té el dret de fer preguntes sobre tot el que passa a la teràpia. Sempre estem disposats a discutir com i per què ens hem decidit a fer les intervencions que hem decidit fer. En cas que cregueu que el terapeuta no és l’adequat per a vostè pot sol·licitar en qualsevol moment la recomanació d’un altre psicòleg o abandonar lliurement la teràpia.

LES SEVES RESPONSABILITATS

Sou responsable d’assistir a la sessió a l’hora programada. Les sessions tenen una durada de 45 minuts. Si comencem tard, acabarem al´hora programada per no atropellar la sessió d´una altra persona.

Si no podeu assistir a la vostra cita, informeu-nos almenys 24 hores abans de la vostra cita. Per correu electrònic (joel@psi.brussels) o per WhatsApp (+32 486 02 22 02).

En cas contrari, ens reservem el dret de cobrar-li com a despesa administrativa:

  • 40 €, quan la cita no ha estat cancel·lada
  • 25 €, si cancel·leu amb menys de 4 hores abans de la cita
  • 15 €, si cancel·leu entre 24 hores i 4 hores abans de la cita

Si no es presenten a dues sessions consecutives i no responen als intents de reprogramació, suposarem que va abandonar la teràpia i deixarem l’espai disponible per a una altra persona.

Vostè és responsable de pagar la sessió setmanalment, llevat que s’hagin fet altres arranjaments per avançat. Els pagaments es realitzen segons allò acordat.

Si esteu descontents amb el contingut de la teràpia, és la vostra obligació comunicar-nos-ho per poder donar resposta a les vostres inquietuds.

ENFOCAMENT DE LA TERÀPIA

Cada psicòleg té un model terapèutic, que anomenem enfocament, que prové (o deriva) d’un marc de treball i un rerefons acadèmic que permeten tenir el criteri necessari per decidir la millor tècnica aplicable.

Utilitzem un model eclèctic dins de la Teràpia Cognitiva Conductual. És a dir, el nostre marc és la psicologia Cognitiva Conductual que té per objecte la flexibilització i modificació dels esquemes disfuncionals del pensament que estan vinculats a una conducta desadaptativa, però alhora incorporem tècniques d’altres teràpies.